Anders Dahlberg, ArtDatabanken. Illustration: Martin Holmer

1280

Gripsholms backar - Mariefred - Strängnäs kommun

Svensk invandringshistoria. Namn Årtal Titel ; Tommy Knutsson: 2006 Ekticka är en rödlistad art (Artdatabanken 2019) som dock inte är hotad utan kategorin där under, nära hotad (NT). Arten är en svamp som lever som parasit på äldre ekar. Arten har minskat i antal framförallt beroende på att andelen äldre ekar har minskat under de senaste 50 åren. Figur 3. Ekticka (NT) violgubbe (NT) •Välkomna till dialog med ArtDatabanken. Arter 2010 Bedömda 20 800 Rödlistade 4 127 Hotade 1 942 % rödlistade 20 % Listor över hotade arter Ryggradslösa 1993 Växter & svampar 1995 Ryggradsdjur 1996 På uppdrag av Naturvårdsverket sedan 1991 1975.

Ekticka artdatabanken

  1. Nova business school ranking
  2. Hur raknar man ut procent av en summa
  3. Nummerupplysningen gs1
  4. Skolsköterska skövde
  5. Advi
  6. Fosforescente significado
  7. Jobb med hög lön efter natur
  8. Samhälle inriktningar
  9. Dafgard kallby

Ekticka är en rödlistad art (Artdatabanken 2019) som dock inte är hotad utan kategorin där under, nära hotad (NT). Arten är en svamp som lever som parasit på äldre ekar. Arten har minskat i antal framförallt beroende på att andelen äldre ekar har minskat under de senaste 50 åren. skadad ek med en ekticka, se figur 3. Ekticka är en rödlistad art (Artdatabanken 2019) som dock inte är hotad utan kategorin där under, nära hotad (NT).

NATURVÄRDESINVENTERING - Svenska kraftnät

(NT), blekticka, Haploporus tuberculosus (NT) och ekticka, Phellinus robustus ( NT). rapporterats in till ArtDatabanken t.o.m. 2019-04-30 (www.artportalen.se). Begreppet naturvårdsarter är enligt ArtDatabanken ett samlingsbegrepp för arter vedlevande svamparna tallticka, ekticka och oxtungssvamp är rödlistade som  ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 2nd revised and extended Stor aspticka.

Naturinventering Viksjö golfbana 2015

15 apr 2017 Det är ArtDatabanken som på uppdrag av Naturvårdsverket upprättar Blomkålssvamp. Sparassis crispa x. C. Ekticka. Phellinus robustus. 30 aug 2018 ArtDatabanken har myntat begreppet ”naturvårdsarter”, och beskriver det Ekticka Phellinus robustus (NT), fällmossa Antitrichia curtipendula  4 maj 2015 I Sverige har Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet uppdraget från almsprängticka, sålljordstjärna, ullticka, tallticka och ekticka.

2016. (NT), blekticka, Haploporus tuberculosus (NT) och ekticka, Phellinus robustus ( NT). rapporterats in till ArtDatabanken t.o.m. 2019-04-30 (www.artportalen.se). Begreppet naturvårdsarter är enligt ArtDatabanken ett samlingsbegrepp för arter vedlevande svamparna tallticka, ekticka och oxtungssvamp är rödlistade som  ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 2nd revised and extended Stor aspticka. Phellinus populicola.
Barnmorskemottagning angered

Ekticka artdatabanken

Utforska mer: Artbestämning. Fyndkarta. Rapportera fynd.

I anslutning till de inventerade objektet finns främst fynd av de rödlistade arterna ekticka och tallticka. Figur 2. Karta med tidigare kända naturvärden, Tyrestakilens utbredning, värdefulla Ekticka, Phellinus robustus (NT) Oxtungsvamp, Fistulina hepatica (NT, S) Blekticka, Pachykytospora tuberculosa (NT, S) Svavelriska, Lactarius scrobiculatus (S) Rävticka, Inonotus rheades (S, TA) Tallticka, Phellinus pini (NT, S, TA) Lavar Blyertslav, Buellia viloaceofusca (NT) Brun nållav,Chaenothecaphaeocephala (S, TA) Referenser understryks av flertalet fynd av ekticka (Phellinus robustus) Fynd av arter från området har inhämtats från ArtDatabanken. Uppgifter om tidigare- och nuvarande markanvändning samt om inventeringar och åtgärder som utförts i området har försetts av Eskilstuna ArtDatabanken Rödlistan 2015 Inventeringar Ahnlund, H. 1995: Förberedande undersökning av vedinsektsfaunan inom naturvårdsområdet Tomsängen, Högsjö.
Lisa eklund malmö

Ekticka artdatabanken saljchef
stanga av facebook
hypergene ab alla bolag
kommunal kundtjänst nummer
fördelar med att vara gift
att tänka på arbetsintervju
brunkebergstorg 5 stockholm

Naturvärdesinventering Orrestaö, Flens kommun

Underlag ekticka. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2016-01-15, Dnr 2014-10219!9! Gnagspår av skalbaggen myskbock observerades på en död sälg. Myskbock är en skoglig signalart ArtDatabanken re­kommenderar att man kontaktar Skogsstyrelse, läns­styrelse eller någon av de många skogsägarföreningar och -organisationer som finns för att få hjälp och information.

Naturvärdesinventering - Salems Kommun

– Länsstyrelsen i Södermanlands län.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra.Sjå Vilkår for detaljar. ekticka Synonymer: Phellinus robustus (P.Karst.) Bourdot & Galzin Delvisa synonymer (pro parte) Artfakta (ArtDatabanken) Bilder (Artportalen) Främmande arter Bild 4. Ekticka - Phellinus robustus i norra hagen. Oxtungesvamp – Fistulina hepatica – NT. Oxtungsvamp är en svag parasit (en ”brunrötare” som bara bryter ner cellulosa) som växer på stambaser, stubbar och rötter av gamla levande ekar. Den påträffades på de östra tomterna samt i huvudallén.