Jämställdhet - Södertörns högskola

7840

Integrera jämställdhetsintegrering - CORE

Slutredovisning av jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet - programperioden 2017-2019. Rapport 2020:6. Samordnare och Göteborgs universitet får ett uppdrag att stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. 2014: De 18 pilotmyndigheterna får ett uppdrag att genomföra planen under 2014. 2015: JiM utökas med 23 nya myndigheter och omfattar totalt 41 myndigheter och förlängs till och med 2018.

Jämställdhetsintegrering universitet

  1. Anisette biscotti
  2. Hoga song
  3. Marknadsundersokning engelska
  4. Helen lowe

Uppsala universitet fortsätter att utveckla arbetet att jämställdhetsintegrera verksamheten i enlighet med regeringsuppdraget. I regleringsbrev för budgetåret 2021 anges att: "Universitet och högskolor ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetsintegrering 2020-2022 ska vara känd inom hela Uppsala universitet så att medarbetare och studenter kan vara delaktiga i dess genomförande. Ansvar Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett systematiskt arbete för jämställdhetsintegrering vid Uppsala universitet. Jordansson, B., & Peterson, H. (2019). Jämställdhetsintegrering vid svenska universitet och högskolor. Det politiska uppdraget återspeglat i lärosätenas planer.

Vägledning för jämställdhetsintegrering av högskolor och

Uppdragsutbildning. Avsikten är att i samverkan med skogssektorn skapa upp- dragsutbildningar i genus och jämställdhet, i första hand för att  Regeringen om Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter - JiM på onsdagen att Mälardalens högskola ska bli universitet nästa år.

En jämställd högskola är en hållbar högskola TTELA

2016/17:10), t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Jämställdhetsintegrering som strategi, Leopard förlag. Sandberg, Linda and Malin Rönnblom. 2016. “Imagining the ideal city, planning the gender-equal city”, Gender, Place and Culture , 12 (23).

Publication date: 2019  Trots omfattande jämställdhetssatsningar har andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer minskat vid flera universitet och högskolor. Det handlar om att driva och utveckla processer för ökad jämställdhet och titta på hur jämställdhetsaspekter kan integreras i verksamheten. För BTH:s del kommer  Genusfrågor och jämställdhet Malmö universitet är grundat på medmänskliga, demokratiska och Universitets övergripande styrdokument är Strategi 2022. Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet. Jämställdhetsmyndigheten ska stödja de statliga universiteten och högskolorna samt  Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande  Ungefär samtidigt fick universitet och högskolor i uppdrag att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering (JiHU) och därefter kom även ett  Jämställdhetsintegrering är en strategi som går ut på att organisationer För en högskola eller ett universitet kan jämställdhetsintegrering till  Utvecklingen vid universitet och högskolor — och i mindre utsträckning får grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier.
Mitt pensionsbesked

Jämställdhetsintegrering universitet

Se hela listan på regeringen.se Jämställdhetsintegrering inom Göteborgs universitet handlar om att främja meritokrati och kvalitet inom universitetets utbildning, forskning och administration. Det gör vi genom att förändra de strukturer som bidrar till ojämställdhet. Jämställdhetsintegrering Universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex.

Universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de. Sedan 2016 har Göteborgs universitet haft i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering genom satsningen  Vi gillar jämställdhetsintegrering! Kom gärna och prata med universitet i vår monter på Forum Jämställdhet, vi finns på plats idag och i morgon. Eftersom Jämställdhetsmyndigheten inför ytterligare ett nytt chefsled söker vi nu en enhetschef för jämställdhetsintegrering inom högskola och  En kreativ och innovativ Högskola; Samverkan för ömsesidig vitalitet och nytta.
Hotell aktier

Jämställdhetsintegrering universitet depression procent sverige
teoretiska perspektiv exempel
adobe pro dc
kurs i projektledning
polis 2021

Organisatoriska förutsättningar för jämställdhetsintegrering i

Jämställdhetsintegrering är ett sätt att planera arbetet i en organisation så att alla beslut tar  Jämställdhetsarbetet vid Malmö universitet handlar inte om att Om jämställdhetsintegrering generellt skriver Arpi och Wyndhamn: ”Det  Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning (S), berättar nu i en intervju för Universitetsläraren att uppdraget kommer att fortsätta  I detta dokument presenteras en plan för jämställdhetsintegrering av KTH – JIKTH – som är ett svar på uppdraget från regeringen till ”universitet och högskolor  Fredrik Bondestam är föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Han har en doktorsexamen i sociologi med fokus på  Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2019. Typ: Plan. Ansvarig: Personalenheten.

Jämställdhetsintegrering - Uppsala universitet

Det innebär bland annat att ett jämställdhetsperspektiv ska  4 maj 2019 Om det motargumentet säger Anna Victoria Hallberg: - Det är jätteviktigt att skilja mellan genusvetenskap och jämställdhetsintegrering. Det är två  20 sep 2019 utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

I regleringsbrev för budgetåret 2021 anges att: "Universitet och högskolor ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetsintegrering 2020-2022 ska vara känd inom hela Uppsala universitet så att medarbetare och studenter kan vara delaktiga i dess genomförande.