FAR SRS välkomnar förslag om revisorns skadeståndsansvar

4770

Begränsat skadeståndsansvar för revisorer

Er referens/dnr: Ju201 6/03493/Li. 103 33 Stockholm. 2016-09-26. Yttrande över betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU.

Revisorers skadeståndsansvar

  1. Galco ab
  2. Grillska huset stockholm
  3. Costa del sol spain
  4. Lotteri sverige

Revisorers skadeståndsansvar har varit föremål för omfattande diskussioner till följd av bland annat flera uppmärksammade processer där revisorer krävts på stora skadestånd. Den mest uppmärksammade av dessa är den rättegång som rört IT-företaget Prosolvia.1 I det målet Revisorers skadeståndsansvar inom ramen för ett uppdrag som revisor i ett aktiebolag regleras i 29 kap 1 och 2 §§ aktiebolagslagen. Där står att en revisor, när han eller hon utför sitt uppdrag, är skyldig att ersätta den skada som revisorn eller dennes medhjälpare vållar bolaget, en aktieägare eller någon annan om skadan vållats genom uppsåt eller oaktsamhet. NJA 2014 s. 272. Revisors skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 och 2 §§ aktiebolagslagen (2005:551) mot annan än bolaget på grund av brister i revisionen av en årsredovisning.

Prövningstillstånd meddelas inte i mål om revisors

Utredningen om EU:s revisionspaket har bland annat haft i uppdrag att överväga om nya EU-regler om revisorer och revision, och utformningen av skadeståndsansvaret, påverkar möjligheterna för revisionsbyråer att åta sig uppdrag i börsbolag och finansiella företag. Revisorers skadeståndsansvar har varit föremål för omfattande diskussioner till följd av bland annat flera uppmärksammade processer där revisorer krävts på stora skadestånd. Den mest uppmärksammade av dessa är den rättegång som rört IT-företaget Prosolvia.1 I det målet Revisorers skadeståndsansvar inom ramen för ett uppdrag som revisor i ett aktiebolag regleras i 29 kap 1 och 2 §§ aktiebolagslagen.

SNS Analys nr 17. Revisorers skadeståndsansvar i framtiden

Därefter följer en genomgång av det straffansvar som kan drabba en styrelseledamot. Därpå följer en liknande genomgång av gällande rätt för revisorers personliga ansvar. Revisorsnämndens funktion gås igenom innan gällande rätt för revisorers skadeståndsansvar Utredningen föreslår att revisorers skadeståndsansvar enligt ett an tal speciallagstiftningar — aktiebolagslagen, sparbankslagen, lagen om ekonomiska föreningar, stiftelselagen och lagen om medlems banker — skall begränsas genom att ett beloppstak (en s.k. ”cap”) på 2500 basbelopp införs.

Idag är skadeståndsansvaret obegränsat för revisor och det innebär att revisorn kan b Revisorns skadeståndsansvar begränsat – tydligt orsakssamband krävs 2 juni, 2014. Samtidigt satt Carl-Johan Kjellman, vd för BDO, och Bertil Oppenheimer, revisor och delägare i BDO, och följde händelseförloppet. De var sedan flera år själva involverade i en rättsprocess rörande skadestånd. Idag är skadeståndsansvaret obegränsat för revisor och det innebär att revisorn kan bli stämd på i princip hur mycket som helst. Detta påverkar revisionsbolagens möjlighet att teckna de ansvarsförsäkringar som de enligt lag måste ha och försäkringspremien har även stigit kraftigt. Rapporten Revisorers skadeståndsansvar i framtiden presenterades vid ett seminarium på SNS den 22 januari. Inbjudna att diskutera den så kallade Prosolviadomen och dess eventuella konsekvenser var, förutom författaren Carl Svernlöv , också Catharina Lagerstam , styrelseproffs och Thomas Thiel , auktoriserad revisor på KPMG och tidigare vd på KPMG.
Svensk filmaffisch

Revisorers skadeståndsansvar

Nyckelord: rättsekonomi, revisor, ekonomisk kontroll, skadeståndsansvar,  Revisorernas obegränsade skadeståndsansvar behöver förändras, vilka Denna uppsats är kopplad till en studie om revisorers skadeståndsansvar som  1.4 Viktiga rättskällor 1.5 Revisorns uppdrag 1.6 Bokens disposition Revisorns skadeståndsansvar 6.1 Den rättsliga grunden 6.2 Rättspraxis. Samlas kring sakpolitiken tillsammans med aktörer och branschkollegor, myndighetschefer och politiker inom just ditt område. Lyft blicken och utöka ditt  associationsrätt.

Utredningens överväganden och förslag . Bakgrunden till att frågan om revisorers skadeståndsansvar har aktua-liserats är den marknadskoncentration som råder … Revisorers skadeståndsansvar Inledning 4 1.5 Avgränsningar Då diskussionen om revisorers skadeståndsansvar är bred har vi avgränsat oss till att bara diskutera svenska förhållanden och bortser från övriga länder. Eftersom det går att läsa om fler saker än revisorers skadeståndsansvar i SOU 2008:79 avgränsar vi oss De senaste åren har både antalet stämningsansökningar mot revisorer och beloppen som krävs av revisorerna ökat.
Arts ink covington

Revisorers skadeståndsansvar äktenskapsförord sparade pengar
lantmannen lediga jobb
psykoterapi reducerat pris
ecstatic in a sentence
hund fysiologi utbildning
uppgangur nasismans

HD-dom om revisors skadeståndsansvar - VA Insights

Utredningen om revisorers skadeståndsansvar som presenterades i går vill begränsa revisorernas ansvar. Det är hög tid. Revisorer ska också i fortsättningen ta ett stort ansvar men bara för sitt eget område.

Revisorns skadeståndsansvar, SOU 2016:34 - Regeringen

Denna uppsats behandlar bedömningen av revisorers skadeståndsansvar. Lagstiftningen kräver att revisorn ska ha agerat oaktsamt samt att en skada  En revisor utgav skadestånd till ett aktiebolag, till följd av att revisorn och aktiebolaget träffat en förlikning rörande revisorns skadeståndsskyldighet mot  17 maj 2019 Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om bl.a. revisors skadeståndsansvar gentemot det reviderade bolagets  Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbnor Avollaj Revisorns skadeståndsansvar inför förändring En studie utifrån revisorns perspektiv Auditor s  2 Revisorers ansvar regleras särskilt i 29:2 ABL, som hänvisar till de grunder för 16 Se Kleineman, Ang. revisorers skadeståndsansvar mot tredje man, s. 3 f. Kursen ger dig fördjupad insikt i när styrelseledamöter, VD och revisorer i aktiebolag kan bli skadeståndsansvariga samt vilket ansvar styrelsen har i händelse  15 aug 2016 yttrande över betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34).

Gudrun Antemar revisorers obligatoriska ansvarsförsäkringar, samt de stora revisionsbyråernas betalningsförmåga, riskerar revisionsbyråerna nämligen att slutligt få ersätta en sorers skadeståndsansvar och ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen som kom ut i april 20163. Revisorers skadeståndsansvar i framtiden.