Barnkonventionen - Burlöv

8467

Barnkonventionen – lättläst - Mina rättigheter

Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser övriga  20 nov. 2020 — konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och trädde i kraft i Sverige 2  Barnkonventionen innehåller. 54 artiklar. 4 huvudprinciper (art 2, 3, 6, 12) Barnkonventionen lägger grunden för barns rättigheter och är tänkt att vara det.

Barnkonventionen artiklar 2

  1. Aros fondkommission
  2. Fast pris lägenhet stockholm
  3. Amf fondförsäkring avkastning
  4. Kamera cctv
  5. Lipidor avanza
  6. Att gora i hjo

Artikel 2, 3, 6 och 12  FN:s konvention om barnets rättigheter består av 54 artiklar. Ett barn – det är varje människa under 18 år. Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika  Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Barns mänskliga rättigheter. - DiVA

Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

Barnkonventionen i korthet - Suomen UNICEF

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ingen får bli diskriminerad Barnkonventionen, formellt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, är en traktat som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och utgör en del av folkrätten. 196 länder har ratificerat konventionen. [1] [2] [3]Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter barn har, och stipulerar vad som borde gälla för alla barn i hela världen. Här berättar Bitte och Rafiki om barnkonventionens artikel 2.

likabehandling. Artikel 2.1 uttrycker att varje barn inom ett lands jurisdiktion utan diskriminering av något slag avseende barnet eller dess föräldrar eller vårdnadshavare skall få del av de rättigheter som omfattas av Barnkonventionen. Att höra under ett lands jurisdiktion Lektionen utgår från barnkonventionens artikel 2 om att alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Ut zoom login

Barnkonventionen artiklar 2

Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

I artiklarna 2, 3, 6 och 12 finns viktiga regler. När du läser de andra artiklarna ska du tänka på vad som står i de här artiklarna. Artikel 2 handlar om att reglerna gäller för alla barn. FN:s konvention om barnets rättigheter – Barnkonventionen – består av 54 artiklar.
Anstalten tygelsjö bilder

Barnkonventionen artiklar 2 egenföretagare skatt och moms
kostnad borrhål bergvärme
sertralin mirtazapin kombination
kognitiva perspektivet depression
trolls barb plush
schablonkostnad på engelska
ed reference books

Barnkonventionen blir lag

Artikel 1 Alla under 18 år är barn, om inte myndighetsålder inträffar tidigare. Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter, utan diskriminering eller åtskillnad. Artikel 3 Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata institutioner och myndigheter, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Artikel 4 GRUNDPRINCIP Artikel 2 – Alla barn har samma rättigheter och lika värde Inom idrotten ska så många som möjligt få vara med så länge som möjligt, oavsett förutsättningar.

Barnkonventionen blir svenska lag, SOU 2016:19 - MR Forum

Artikel 12 Barnet har rätt till deltagande och inflytande. Artikel 1 Alla under 18 år är barn, om inte myndighetsålder inträffar tidigare. Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter, utan diskriminering eller åtskillnad. Artikel 3 Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata institutioner och myndigheter, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Artikel 4 GRUNDPRINCIP Artikel 2 – Alla barn har samma rättigheter och lika värde Inom idrotten ska så många som möjligt få vara med så länge som möjligt, oavsett förutsättningar. Utmaningen är att få det att fungera i praktiken och nedan ger vi några exempel på områden där vi inom idrotten behöver vara observanta för att säkerställa att alla barn har samma rättigheter och lika värde. rättigheter (barnkonventionen.) Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett bl.a.

Artikel 6 understryker varje barns Artikel 2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska Se hela listan på skolverket.se Se hela listan på raddabarnen.se Artikel 1 Ett barn – det är varje människa under 18 år. Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Artikel 3 Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn. Artikel 4 Barnkonventionens artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter.